PL
PL

Drzwi

Drzwi do mieszkań GERDA WP 30

Przeznaczone do stosowania jako wewnętrzne drzwi wejściowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Drzwi mogą być montowane w ścianach betonowych lub w ścianach z cegły o grubości minimum 120 mm lub w ścianach z betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 175 mm. Zamontowana ościeżnica drzwi musi być wypełniona zaprawą cementową. W przypadku braku takiego wypełnienia drzwi nie spełniają wymogów drzwi przeciwpożarowych. Drzwi przeciwpożarowe zgodnie z obowiązyjącymi przepisami powinny być wyposażone w samozamykacz. Z uwagi na wymagania wytrzymałosciowe drzwi moga byś stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań, tj. w średnich warunkach ekspoatacji.

  • zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 6 punktach oraz wyposażone są w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
  • zamek główny, zamek dodatkowy oraz wkładka zamka głównego
  • w najwyższych klasach zabezpieczenia /odporności na włamanie
  • konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
  • drzwi metalowe w wersji płaskiej bez przetłoczeń pokryte folią dekoracyjna PVC
  • folia dekoracyjna z transparentną warstwą ochronną
  • dobre tłumienie akustyczne (ochrona przed hałasem)
     
Rozmiary drzwi: 

WD   

Klasa tłumienia akustycznego: 34 RW
wymagane tłumienie akustyczne w budownictwie mieszkaniowym wynosi 27Rw