PL
PL

Drzwi

Drzwi do domów GERDA TT PLUS

Metalowe drzwi do domów GERDA TT PLUS.
W odróżnieniu od drzwi TT posiadają grubsze skrzydło drzwi oraz dodatkowo mogą być wyposażone w sztywny łańcuch.

Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej (zamknięcie otworów budowlanych w ścianach zewnętrznych), z wyłączeniem dróg ewakuacji i lokalizacji, w których wymagane są drzwi specjalnego przeznaczenia.
Z uwagi na wymagania wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 2. klasie wymagań, tj. w średnich warunkach eksploatacji.

  • zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - drzwi łącznie ryglowane są w 6 punktach oraz wyposażone są w trzy stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów
  • zamek główny w najwyższej klasie zabezpieczenia /odporności na włamanie
  • konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
  • drzwi w tłoczone wzory blach pokryte folię dekoracyjną PVC
  • folia dekoracyjna z transparentną warstwą ochronną, w tym odporną na promieniowanie UV
  • bardzo dobry współczynnik izolacyjności termicznej (oszczędność energii)
     
Rozmiary drzwi: 


Współczynnik przenikania ciepła W/(m2 • K) : 1,6
max. dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła 2,6 W/(m2 • K)